EnetControl

Introductie

ENetControl is een centrale applicatie die de brug vormt tussen het energie-handelsplatform ENet en de fysieke infrastructuur. De uiteindelijke sturing van de fysieke infrastructuur gebeurt decentraal door een RMC.

Geschiedenis

Initieel werd de RMC direct aangestuurd vanuit ENet. Toen er steeds meer functionaliteiten bijkwamen besloten we in 2008 om het af te splitsen tot een zelfstandig applicatie.

Functies

Koppeling met ENet

  • ENetControl ontvangt per bestuurde installatie een energieprogramma van ENet
  • ENetControl rekent meetdata om tot aansluitings-allocatiedata. Het verstuurt deze iedere PTE naar ENet

Berekenen sturingsschema’s

Om de onbalans te minimaliseren worden de ontvangen installatie-energieprogramma’s omgerekend naar besturingsschema’s per installatie, die rekening houden met de specifieke installatie-eigenschappen. Deze besturingsschema’s worden verstuurd naar de RMC.

Onbalans-voorspelling

Op basis van het door Tennet gepubliceerde deltasignaal en de biedprijsladder, wordt er een onbalans-prijsvoorspelling gedaan.

Onbalans-sturing

Door Tennet te helpen bij het balanceren van het elektriciteitsnetwerk door opzettelijk onbalans te creëren in de andere richting, kan het geld worden verdienen. In ENetControl kunnen klanten regels instellen wanneer ze af willen wijken van het energieprogramma en zo opzettelijk onbalans creëren. ENetControl voert dan wijzigingen uit in het besturingsschema. De wijzigingen worden zo uitgevoerd dat, mocht de internetverbinding wegvallen, de RMC teruggaat naar het oorspronkelijke schema.

Energiemeter

De data van energiemeters die binnenkomt vanuit de RMC wordt opgeslagen in ENetControl. Elektra wordt standaard per minuut opgeslagen, gas en warmte per vijf minuten. ENetControl ondersteunt ook berekende energiemeters. De waarde van de energiemeter wordt dan berekend uit de andere energiemeter op een verdeler. Deze data wordt gebruikt voor grafieken en de upload naar ENet.

Datacommunicatie RMC

ENetControl onderhoudt continu verbinding met alle RMC’s in het veld voor het uitwisselen van gegevens zoals besturingsschema’s, meetdata, Linux syslog en tijdsynchronisatie. Hiervoor gebruikt het een eigen protocol dat over UDP gaat.

Technologieën

C#, SQL Server 2000, Transact-SQL, HTML, CSS, JavaScript, SilverLight, Edine, Edifact, XSLTransforms

Productie

2008 - 2015

Mijn functie

Volledig zelf ontwikkeld. Vanaf functioneel ontwerp tot en met softwareontwikkeling.