ENet

Introductie

ENet is een platform dat grootzakelijke klanten direct toegang geeft tot verschillende energiemarkten. ENet ondersteunt elektra, gas en warmte.

In de energiewereld gaan grote sommen geld om en zijn de marges erg dun. Ook is er sprake van veel data die nauwkeurig verwerkt moet worden. Het is een continu proces. Achteraf een fout corrigeren is niet mogelijk. ENet heeft een perfect verleden van betrouwbaarheid en stabiliteit.

Geschiedenis

In 2003 kregen we (Visiq) de opdracht om een eenvoudige applicatie te ontwikkelen waarmee tuinders direct energie konden verhandelen op de APX. Halverwege het project ging de opdrachtgever failliet. Gelukkig vonden we in Ecofys een partner waarmee we een samenwerking in Endon aangingen. De functies die de opdrachtgever zou uitvoeren moesten we nu zelf implementeren in ENet. In de jaren die volgden zijn er veel functionaliteiten toegevoegd aan ENet. Helaas ging Endon Nederland eind 2012 failliet als gevolg van het faillissement van de belangrijkste handelspartner, Trianel B.V.

Naast Endon Nederland hebben ook ONS, Trianel, Twence als tenant gebruik gemaakt van ENet.

Belangrijke functies

Pseudo-PV

ENet functioneert naar de markt toe als een Pseudo-PV en implementeert de meeste PV-processen. De formele PV stuurt kopieën van alle Edine-berichten naar ENet. ENet ontvangt gegevens zoals gain and loss, master data, meter reading, allocatiedata en meetcorrectiefactor-berichten. ENet genereert E-Programma en T-Programma. Het ondersteunt allocatie en profielaansluitingen.

Termijncontracten

Termijncontracten zijn afspraken tussen marktpartijen die te maken hebben met de levering en het verbruik van energie in de toekomst. Een termijncontract kent een vermogen, een begin- en einddatum en een leveringsschema.

Het is zeer belangrijk dat deze contacten goed geadministreerd worden. Fouten kunnen grote gevolgen hebben. Daarom is ook de workflow rond het afsluiten van een termijncontract geautomatiseerd.

Day A Head / APX

Het APX-schema is een schema voor een installatie en de actuele prijs.

Voorbeelden:

  • Een klant heeft een WKK- en een gasketel. Als de prijs voor elektra onder de 40 euro zakt kan de warmte beter met de ketel worden gemaakt.
  • Een tuinder belicht, maar dat mag maximaal 100 euro/MWh kosten.
  • Een tuinder heeft belichting die op 50 procent en op 100 procent ingesteld kan worden. Hij wil 100 procent bij minder dan 75 euro/MWh en 50 procent bij minder dan 150 euro/MWh.

De klant kan zelf zijn APX-schema invoeren, maar ENet kan dat ook voor de klant doen.

  • Op basis van het gewenste aantal draaiuren. ENet bepaalt dan zelf, aan de hand van historische data, wat naar verwachting de beste APX-uren zijn
  • Op basis van historische allocatie
  • Op basis van profielfracties en meetcorrectieverwachting.

De APX-schema’s worden gebruikt om de APX-biedingen per tenant te maken. Bij het maken van APX-biedingen wordt rekening gehouden met de actieve termijncontracten.

Marktinformatie

ENet verzamelt allerlei marktinformatie zoals Endex prijzen, APX prijzen, onbalans prijzen en balans delta. Deze data kan in tabelvorm of grafiek worden weergegeven.

Allocatie

Allocatie is de hoeveelheid energie die verbruikt of geleverd is door een aansluiting. ENet ontvangt via de PV allocatiedata voor aansluitingen op het openbare energienetwerk. Optioneel ontvangt ENet meetdata via de RMC. Meetdata is eenvoudig om te rekenen naar allocatie via een meetcorrectie.

Bij elektra ontvangt de PV tweemaal voorlopige allocatiedata en twee weken na levering de definitieve data. De RMC meetdata is realtime. ENet gebruik de RMC meetdata zolang de allocatiedata niet goed en niet definitief is. Zodat de klanten direct betrouwbare resultaten kan bekijken.

De RMC meetdata wordt ook gebruikt om de PV allocatiedata te valideren. Mocht de PV allocatiedata fout zijn, dan is er nog twee weken de tijd om de meetdata bij het meetbedrijf te laten corrigeren.

Rapportages

ENet heeft verschillende resultaatrapportages op PTE, uur en dag. Al deze rapportages kunnen op installatie-, aansluiting- of contract-niveau.

Grafieken

Alle tijd-gerelateerde gegevens zijn ook weer te geven in een grafiek. Klanten kunnen zelf grafieken samenstellen van onder andere marktprijzen en resultaten.

Facturatie

Met één druk op een knop worden de facturen gegenereerd. Deze facturen zijn meteen verwerkt in de financiële administratie en de PDF bestanden kunnen worden verstuurd of geprint.

Financiële administratie

In de energiewereld gaat veel geld om, daarom is een foutloze financiële administratie een must. Aangezien de marge erg dun is - enkele procenten - hebben kleine foutjes grote gevolgen. In- en verkopen moeten op het juiste moment op de winst- en verliesrekening komen. Datum- en periode correctheid zijn een must.

Daarom heeft ENet een eigen boekhoudsysteem waarbij datum- en periode correctheid in iedere boeking zijn doorgevoerd.

Productie

2005 - 2015

Technologieën

C#, SQL Server 2000, Transact-SQL, HTML, CSS, JavaScript, SilverLight, Edine, Edifact, XSLTransforms

Mijn functie

Volledig zelf ontwikkeld, vanaf functioneel ontwerp tot en met softwareontwikkeling.