Open source

BuildJS

Webuilder voor onder andere TypeScript en Sass. Houdt de tijdstempels en afhankelijkheden van bronbestanden bij om alleen te bouwen wat nodig is.

github: https://github.com/jannesen/BuildJS

DBTools

github: https://github.com/jannesen/DBTools

Tool voor het vergelijken en updaten van MS-SQL database-schema. Het huidige databaseschema kan worden opgeslagen in een xml-bestand, zodat je de vorige versie makkelijk met de huidige kunt vergelijken om een migratiescript te maken.

Jannesen.FileFormat.Csv

github: https://github.com/jannesen/Jannesen.FileFormat.Csv

Basic CSV-bestandslezer. Ondersteunt streamreading (één rij per keer) en verschillende cultuurinstellingen.

Jannesen.FileFormat.Json

github: https://github.com/jannesen/Jannesen.FileFormat.Json

Basis Json lezer/schrijver. Vertaalt json van/naar standaard c#-objects zoals string, double, Int64, Boolean, Dictionary<string, object> en List<object>.

Jannesen.Library.Task

github: [https://github.com/jannesen/ Jannesen.Library.Task](https://github.com/jannesen/ Jannesen.Library.Task)

Veelgebruikte asynchrone functies zoals WhenAllWithTimeout, WaitOneAsync en TaskLock.

Jannesen.Protocol.SMPP

github: [https://github.com/jannesen/ Jannesen.Protocol.SMPP](https://github.com/jannesen/ Jannesen.Protocol.SMPP)

Basis asyn-implementatie van het Short Message Peer-to-Peer-protocol (SMPP).

Jannesen.Protocol.SMTP

github: https://github.com/jannesen/Jannesen.Protocol.SMTP

Basis async-implementatie van het SMTP-protocol. Voor het sturen van e-mail naar een smarthost.

Jannesen.PushNotification

github: https://github.com/jannesen/Jannesen.PushNotification

Bibliotheek voor het verzenden van pushmeldingen naar iOS (met APN) en Android (met firebase), omdat de Apple Push Notification van nature onbetrouwbaar is. Deze bibliotheek implementeert slechts het minimale wat nodig is om een push-notificatie te sturen om de app op het apparaat te activeren.

Jannesen.Service

github: [https://github.com/jannesen/ Jannesen.Service](https://github.com/jannesen/ Jannesen.Service)

Bibliotheek voor het implementeren en installeren van .net Windows Service. Oorspronkelijk ontwikkeld .net framework 2.0.

Jannesen.SqlClr

github: https://github.com/jannesen/Jannesen.SqlClr

Deze bibliotheek implementeert het volgende datatype voor SQL Server, idata, idaterange en datetimerange.

Jannesen.Web

github: https://github.com/jannesen/Jannesen.Web

HTTP-server-middleware voor:

  • Authenticatie.
  • Vertalen HTTP-verzoek naar MS-SQL opgeslagen-procedure-aanroep. Vertaalt querystring-argumenten en body json naar parameters en serverreactie terug naar json.
  • Eenvoudige webservices.

jc3

github: https://github.com/jannesen/jc3

Versie 3 van JC. JC is een bibliotheek voor webtoepassingen van één pagina. Alle modules worden asynchroon geladen met behulp van [alameda] (https://github.com/requirejs/alameda). JC3 is erg snel: de opstarttijd van onze productietoepassing is minder dan 150 ms. We gebruiken JC3 in een hybride app die aanvoelt als een native app. JC3 is volledig async (inclusief gebruikersinterfaces).

NBuildProject

github: https://github.com/jannesen/NBuildProject

Heel eenvoudig Visual Studio project-systeem met gebruik van een externe builder.

SourceCleaner

github:

Eenvoudige commandline utility om sourcebestanden op te schonen

  • Converteert tabbladen naar spaties (tabsize = 4)
  • Verwijdert volgspaties

TranslateTS

github: https://github.com/jannesen/TranslateTS

Vertaalt key,text typescript-bestand (export const name = “<text>") naar een andere taal met Google translate.

Typed T-SQL

github: https://github.com/jannesen/TypedTSql

Typed T-SQL is een programmeertaal en extensie voor Visual Studio 2019. De programmeertaal is gebaseerd op Transact-SQL en is bedoeld voor het programmeren van opgeslagen procedures, functies, trigger en view.

Voor het programmeren van een aantal procedures en functies is Microsoft SQL Server Management Studio toereikend. Maar voor een applicatie met honderden procedures en functies wordt dit onhandelbaar. Daar schittert Typed T-SQL. Het staat programma’s als SQL Server toe op een manier die mensen gewend zijn met moderne IDE. Typed T-SQL is een transpiler die T-SQL genereert. Er is geen runtime-component. De uitvoer is een standaard T-SQL-script.

TypeScript jsx-generic

github: https://github.com/jannesen/TypeScript

Fork van TypeScript die jsx-generic implementeert.

JSX-generic is een manier om JSX in TypeScript te gebruiken zonder het gebruik van een (zware) bibliotheek/framework, met behoud van typing.